Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Motorvärmare

En korrekt användning av motorvärmare ger en bränslebesparing och därigenom en besparing i utsläpp av växthusgaser och föroreningar.

Lathund för motorvärmare

Om det är kallare än -15ºC bör motorvärmaren användas i en och en halv timme före avfärd. När det är runt noll grader är en timmes motorvärmning lagom. Upp till +10ºC bör motorvärmaren användas en halvtimme.

Kupévärmare är endast för komfortvärme och leder inte till någon bränslebesparing. Tvärtom kan den el som kupévärmaren förbrukar motverka den miljövinst som motorvärmaren kan ge.

Sidan uppdaterad 2014-02-07 av