Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kontakta oss

Har du frågor om miljöskydd, hälsoskydd eller livsmedel, kontakta gärna oss på Miljökontoret!

Du kan kontakta eller besöka kontoret som ligger i Malung. Miljökontoret tillämpar flextid vilket innebär att du säkrast kan få kontakt med en handläggare måndag-fredag kl. 9-12 och 13-15. Om du vill vara säker på att träffa en speciell handläggare bör du först kontakta handläggaren för att boka ett besök.

Postadress: Malung-Sälens kommun, Miljökontoret, Box 14, 782 21 MALUNG    

Besöksadress: Kommunkontoret, Lisagatan 34 B, MALUNG  

E-postadress: miljokontoret@malung-salen.se 

Kontor i Sälen​

Miljö- och Stadsbyggnadförvaltningen utökar sin bemanning på kontoret i Sälen från och med februari 2016. Den stora mängden ärenden i fjällen gör att en bygglovshandläggare kommer att vara stationerad på plats.

Besöksadress: Servicekontoret, Skolvägen 4, SÄLEN


Miljökontorets personal

Om du vill kontakta en handläggare finns handläggarnas namn och kontaktuppgifter nedan.

Om personen du söker per telefon inte är anträffbar kopplas du till kommunens växel. Där kan du välja att få tala med en annan handläggare eller lämna ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan.

Administration

 

 

Assistent

Marina Sjökvist

Ansvar för receptionen

Tel: 0280-183 90

 

marina.sjokvist@malung-salen.se

 

 

Förvaltningschef

Lena Bergman

Miljö och Stadsbyggnad

Tel: 0280-183 91

 

lena.bergman@malung-salen.se

 

 

Verksamhetsledare

Anna Pedersen Hägg

Miljökontoret

Tel. 0280-182 93

 

anna.hagg@malung-salen.se

HälsoskyddMiljö- och hälsoskyddsinspektör

Therése Andersson

Handlägger hälsoskyddsverksamheter

Tel: 0280-186 42


therese andersson@malung-salen.seMiljö- och livsmedelsinspektör

Moa Narving

Handlägger hälsoskyddsverksamheter,

Tel: 0280-186 41


moa.narving@malung-salen.se
MiljöskyddMiljö- och hälsoskyddsinspektör

Gisela Åberg

Handlägger miljöfarliga verksamheter,

Tel: 0280-186 87

täkter, vindkraft, förorenad mark

gisela.aberg@malung-salen.seMiljö- och hälsoskyddsinspektör

Mattias Nordqvist

Handlägger värmepumpar, miljöfarlig

Tel: 0280-183 92

verksamhet, fordonsvrak

mattias.nordqvist@malung-salen.seMiljö- och livsmedelsinspektör

Leif Silversund

Handlägger köldmedier

Tel. 0280-183 89


leif.silversund@malung-salen.seMiljö- och hälsoskyddsinspektör

Therése Andersson

Handlägger enskilda avlopp

Tel: 0280-186 42


therese.andersson@malung-salen.seMiljö- och hälsoskyddsinspektör

Anna Pedersen Hägg

Handlägger täkter, förorenad mark

Tel: 0280-182 93


anna.hagg@malung-salen.se

LivsmedelMiljö- och livsmedelsinspektör

Henny Olofsson

Handläggare av livsmedelsärenden,

Tel: 0280-183 89

animaliska biprodukter

henny.olofsson@malung-salen.seMiljö- och livsmedelsinspektör

Leif Silversund

Handläggare av livsmedelsärenden

Tel: 0280-183 89


leif.silversund@malung-salen.seMiljö- och hälsoskyddsinspektör

Madeléne Lundén

Handlägger dricksvatten

Tel. 0280-183 95


madelene.lunden@malung-salen.seMiljö- och livsmedelsinspektör

Moa Narving

Handläggare av livsmedelsärenden

Tel: 0280-186 41


moa.narving@malung-salen.se
Natur
  
NaturvårdshandläggareGisela Åberg
Handlägger naturvård och kalkning0280-186 87
 gisela.aberg@malung-salen.se
  
  
  
  
  
Sidan uppdaterad 2019-10-30 av