Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Del av Rörbäcksnäs 28:1 mfl

Rörbäcksnäs är en by med framtidstro. För att ännu fler ska få möjlighet att bo permanent i byn skapas nu fler bostadstomter. Tomterna ses som ett bra tillskott i byn och har ett utmärkt läge med närhet till planerad flygplats.

Planområdet ligger ca 800 meter nordväst om Rörbäcksnäs centrala del och består idag till största delen av skogsmark. En fastighet för permanentboende finns uttagen. Planens syfte är att skapa ytterligare 17 tomter för bostadsbebyggelse. Planbestämmelserna är anpassade för att tillgodose behov som finns vid permanentbosättning. Total byggnadsarea per tomt är 300 m², byggnaderna föreslås få byggas i två våningar och minsta tomtstorlek föreslås till 2500 m².

Planen antogs av kommunfullmäktige den 25 maj 2015.

Planen vann laga kraft 2015-06-24

Planhandlingarna består av följande:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Sidan uppdaterad 2015-06-25 av