Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Gamla Tennisbanorna, Lindvallen

Ett förslag till detaljplan för Gamla Tennisbanorna, Lindvallen har upprättats med syfte att öka boendet centralt inom Lindvallenområdet.

Planområdet är beläget i Sälenfjällen, sydost om Gustavtorget, Lindvallen. Syftet med planförslaget är att öka boendet centralt inom Lindvallenområdet. Planområdet som idag består av 2 tennisbanor föreslås bebyggas med ett lägenhetshus innehållande 12-15 lägenheter. Planförslaget innebär ett tillskott av ca 70-120 bäddar.

Planen antogs av kommunfullmäktige 2015-03-30.

Planen vann laga kraft 2015-05-01

Planhandlingarna består av följande:

Plankarta med bestämmelserPDF
PlanbeskrivningPDF

Sidan uppdaterad 2015-06-26 av