Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Orrskogen

Ett förslag till detaljplan för Orrskogen har upprättats med syfte att öka byggrätten inom området.

Syftet med planförslaget är att utöka byggrätten inom folkparksområdet. Nuvarande byggrätt om ca 3100 kvm är utnyttjad 1,5 gånger. Detta rättas till med denna detaljplan och ytterligare byggrätt föreslås ges. Byggrätten på 6900 kvm som föreslås motsvarar en utbyggnad i området med ungefär samma takt som de senaste 10 åren. Byggrätten är främst tänkt att användas till förråd och ev. en serveringsbyggnad. Fastighetens norra del kan enbart bebyggas med förråd.

Planförslaget har varit utställt för granskning 11 juni - 17 juli 2014.

Kommunfullmäktige antog planen 2015-02-16.

Planen vann laga kraft 2015-03-18.

Sidan uppdaterad 2015-03-23 av