Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Skidtorg Tandådalen

För att utveckla Tandådalens centrum har ett detaljplaneförslag för skidtorg med omgivande bebyggelse tagits fram.

Planområdet ligger i Tandådalens centrum, vid Panoramaliften och innefattar så väl befintligt skishop som byggnaderna norr om som idag inrymmer en matvarubutik och en restaurang.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig skishop med en restaurang å öster och söder. Utbyggnaden ska förstärka Tandådalens centrum och bidra till att skapa ett skidtorg mellan lifterna och restaurangen.

Detaljplanen möjliggör även en mindre utbyggnad av befintlig matvarubutik åt väster.

Under våren 2012 var ett förslag till detaljplan för Ny varumottagning Tandådalen C utsänd för samråd. Förslaget utgjordes av aktuellt förslags norra del med matvarubutik och restaurang. Detaljplan för Skidtorg Tandådalen ersätter tidigare förslag till detaljplan för Ny varumottagning Tandådalen C.

Förslaget antogs av byggnadsnämnden 4 april 2014. Beslutet överklgades, men länsstyrelsen avslog överklagan. Delgivning av länsstyrelsens beslut drog ut på tiden och planen vann laga kraft först den 5 februari 2015.

Antagen detaljplan består av följande handlingar:

​PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Sidan uppdaterad 2015-03-02 av