Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Ändring Skidtorg Trollbäcken

Det aktuella förslaget till ändring innebär endast att byggrätten och byggnadshöjden justeras något, så att det blir möjligt att uppföra den tilltänka
byggnationen.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

 

SamrådsinformationPDF

Plankarta m planbeskrivningPDF

 

 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

 

 

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 5 Mars 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.469 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                       eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                              plan@malung-salen.se                                  Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                           Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                              Matilda Bolin

 

Sidan uppdaterad 2018-02-08 av