Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Bügelhof, Västra Sälen 3:22

Planens syfte är att skapa möjligheter till förtätning genom påbyggnad och tillbyggnad av befintlig hotellbyggnad vid Sälfjällstorget, och därigenom skapa nya bäddar i detta område.

På grund av ett förbiseende har skissen i bilaga 2 reviderats under granskningsperioden,  se Följebrev och revidering av bilaga 2. Granskningstiden har förlängts fram till 4 juni 2018.


Planförslaget består av följande handlingar:


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-KartaPDF

GrundkartaPDF

SolstudiePDF

Följebrev och revidering av bilaga 2PDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

 

 

Sidan uppdaterad 2018-06-07 av