Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Del av Stöten Granfjället

Planändringen omfattar fastigheten Transtrands Kronopark 1:337 belägen ca 1 km öster om Stöten centrum. I den föreliggande ändringen föreslås byggnadsarean ändras till hälften av bruttoarean, alltså 2750 m2. För att skapa en mer flexibel utbyggnadsmöjlighet medges även ytterligare 200 m2 byggnadsarea som enbart får användas till balkonger och skärmtak.
 

 

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

Plankarta m. planbeskrivingPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

 

Har du synpunkter på förslaget?

 

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 11 december 2017. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017:48 vid ett yttrande.

 Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post:  Stadsbyggnadskontoret                                          anna.ljungberg@malung-salen.se            Malung-Sälens kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2017-11-20 av