Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

 Fäbodvägen

Planområdet är beläget i Sälenfjällen söder om Fjällvägen i Lindvallen.

Syftet med planen är att möjliggöra att fastigheten Västra Sälen 6:54, som idag är bebyggd med ett bostadshus i en våning, och fastigheten Västra Sälen 4:42, som är obebyggd, kan bebyggas med bostadsbebyggelse i två våningar.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF

VA-KartaPDF

 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

 

 

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 11 december 2017. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2016.404 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post: Stadsbyggnadskontoret                                           anna.ljungberg@malung-salen.se             Malung-Sälens kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2017-11-20 av