Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Fjällbäcken

Syftet med planförslaget är att möjliggöra exploatering av 37 nya tomtplatser för bostäder i 1 till 2 våningar. Planområdet är beläget i södra Lindvallen, öster om Hemfjällsvägen i höjd med liften Express 303.

Planförslaget består av följande handlingar:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-KartaPDF

DagvattenutredningPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Kartering av myrmarkPDF

Utlåtande (där vi bemöter yttranden från samråd och granskning) samt fastighetsförteckning finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.


Sidan uppdaterad 2018-05-22 av