Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Fjällbäcken

Syftet med planförslaget är att möjliggöra exploatering av 37 nya tomtplatser för bostäder i 1 till 2 våningar. Planområdet är beläget i södra Lindvallen, öster om Hemfjällsvägen i höjd med liften Express 303.

 

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-KartaPDF

DagvattenutredningPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Kartering av myrmarkPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret


Sidan uppdaterad 2018-02-15 av