Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Fjällhemsvägen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med 5 nya tomtplatser för fristående fritidshus samt möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus med totalt 8 lägenheter. Planförslaget innebär också att ett område för miljöstation läggs ut.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

GranskningssinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

VA-KartaPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 12 februari 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2016.147 vid ett yttrande.    

Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post:  Stadsbyggnadskontoret                                          stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se  Malung-Sälens kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Matilda Bolin


Sidan uppdaterad 2018-01-15 av