Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Fjällhemsvägen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med 5 nya tomtplatser för fristående fritidshus samt möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus med totalt 8 lägenheter. Planförslaget innebär också att ett område för miljöstation läggs ut.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

GranskningssinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

VA-KartaPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Sidan uppdaterad 2018-02-15 av