Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Förtätning Västra Sälen 14:2 m.fl

Planområdet är beläget i Lindvallen i Sälenfjällen, mellan gamla Fjällvägen och Fräkenvägen strax söder om Sälfjällstorget.Syftet med planen är att möjliggöra en förtätning av bebyggelsen på fastigheterna Västra Sälen 14:2, 14:44 och 14:45. Planförslaget medger att 30% av fastigheternas areal får bebyggas.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


SamrådssinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-kartaPDF


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret


Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 15 Februari 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018:57 vid ett yttrande.


Du kan skicka ditt yttrande till:                                    eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                              plan@malung-salen.se                          Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                        Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                           Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2019-02-15 av