Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Martebäcken

Planområdet,Digernäs 5:1 & 5:11, är beläget i Sälenfjällen,norr om Gubbmyren och öster om Färdsjövägen.
Detaljplanens syfte är att tillskapa ca 18 nya tomterplatser på ca 1000 m2.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

SamrådssinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-kartaPDF

IllustrationskartaPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 2 februari 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2016:54 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post: Stadsbyggnadskontoret                                          plan@malung-salen.se                                Malung-Sälens kommun                                           
Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
782 21 Malung                                                        Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2018-01-30 av