Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Martebäcken

Planområdet,Digernäs 5:1 & 5:11, är beläget i Sälenfjällen,norr om Gubbmyren och öster om Färdsjövägen.
Detaljplanens syfte är att tillskapa ca 18 nya tomterplatser på ca 1000 m2.

 

Planförslaget består av följande handlingar:

 

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-kartaPDF

IllustrationskartaPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Utlåtande, där vi bemöter yttranden från samråd och granskning,finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

 

Sidan uppdaterad 2018-05-22 av