Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Prinsgårdarna

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med 6 nya tomtplatser för fristående fritidshus. Planen syftar även till att den redan anlagda förlängningen av Myrbodvägen legaliseras samt att befintlig elstation legaliseras.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

NaturvärdesinventeringPDF

VA-KartaPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret
Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 7 februari 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2016.172 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post: Stadsbyggnadskontoret                                           anna.ljungberg@malung-salen.se        kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Matilda Bolin


Text

Sidan uppdaterad 2018-01-10 av