Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Skistar lodge Hundfjället

Hundfjället är den skidanläggning i Sälenfjällen som ligger närmast den planerade flygplatsen, Scandinavian Mountain Airport. Fjällområdet kommer bli enklare att nå för utländska turister och därmed ökar trycket på boende och skidsystem.

Skistar AB planerar för en ny stollift, nytt boende och andra centrumrelaterade funktioner. Nya turistgrupper kommer att vistas i Hundfjället på ett annat sätt och det kommer ställa andra krav på boende, restauranger, m.m. Konceptet bygger på att bäddar ska ligga liftnära i ett bilfritt område med närhet till butiker och aktiviteter.

Detaljplaneprocessen har inletts med ett planprogram över t för att utreda och klarlägga förutsättningarna för vidareutveckling av Hundfjället centrum. Genom analyser av området kommer man fram till ett förslag på lämplig bebyggelsestruktur och bebyggelseutformning.
Planprogrammet kommer sedan att mynna ut i ett antal detaljplaner inom området där detaljplan för Ski-Lodge står först på tur.

Planområdet är beläget i Sälenfjällen i centrum av Hundfjället, söder om Fjällvägen.


Syftet med planen är att möjliggöra ett hotell i anslutning till den befintliga bebyggelsen i Hundfjällets centrum. Byggnaden kommer innehålla hotell, restauranger, reception och andra servicerelaterade faciliteter

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF

Detaljplaneprogram Hundfället centrumPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.


 

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 12 januari 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS/2017:107 vid ett yttrande.

 Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post:  Stadsbyggnadskontoret                                          stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se  Malung-Sälens kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Tomas Johnsson

Sidan uppdaterad 2017-12-18 av