Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Timmerbyn Västra

Syftet med planförslaget är att kunna exploatera området med nya lägenheter/fritidshus och därigenom tillvarata det backnära läget.

Detaljplanen antogs av KF 2017-12-18, § 155

Planförslaget har vunnit laga kraft XXXX-XX -XX.

 

Detaljplanen består av följande handlingar:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

GrundkartaPDF

Va-planPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret


Sidan uppdaterad 2018-01-16 av