Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Tomt Eriks väg

Detaljplanens syfte är att planlägga för nya bebyggelsekvarter väster om Vikhansvägen samt komplettera med ytterligare ett bostadskvarter sydost om Vikhansvägen, i anslutning till Elljusvägen.

Detaljplaneförslaget medger ca 17 nya tomtplatser väster om Vikhansvägen samt ca 4 nya tomtplatser i den södra delen.

Planförslaget består av följande handlingar

 

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF

VA-kartaPDF

IllustrationskartaPDF

DagvattenkartaPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Utlåtande (där vi bemöter yttranden från samråd och granskning) samt fastighetsförteckning finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

Sidan uppdaterad 2018-05-22 av