Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Planbesked

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas ansöker du om planbesked hos byggnadsnämnden. Om du söker planbesked ska kommunen ge ett besked inom 4 månader. Stadsbyggnadskontoret kan komma överens med dig som söker att svar får ske senare.

När ansökan kommit till stadsbyggnadskontoret utreder vi förutsättningarna i området som ansökan avser. Bland annat bektar vi rekommendationer i översiktsplanen, områdets förhållande till skyddade områden och villkoren för vatten- och avloppshantering. Därefter fattar byggnadsnämnden beslut om planbesked. Av beskedet framgår anvisningar och ställningstaganden inför planarbetet och en uppskattad tidsåtgång eller en motivering till varför kommunen inte avser att inleda ett planarbete.

Ett beslut om planbesked är en avsiktsförklaring från kommunen och inte ett bindande beslut. Ett positivt beslut garanterar inte att ett planarbete slutar i en antagen detaljplan. Beslutet kan heller inte överklagas.

Läs mer om hur du söker planbesked här.

Sidan uppdaterad 2013-11-20 av