Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Samråd

När ett positivt planbesked lämnats, och vid behov ett planprogram godkänts, påbörjas arbetet med att ta fram detaljplanen.

Om det är du som privat exploatör som framfört önskemål om detaljplanen ska du efter planbeskedsbeslut kontakta en konsult som kan ta fram planhandlingar åt dig. Du ska också teckna ett planavtal med stadsbyggnadskontoret. Detta reglerar kostnaderna för handläggningen av detaljplanen.

När ett förslag finns framtaget godkänner byggnadsnämnden det om det gäller en detaljplan, i annat fall är det kommunstyrelsen, och därefter sker ett samråd med myndigheter, sakägare och övriga berörda.

I samrådet får du en chans att lämna dina synpunkter och bidra till en bra lösning. Om du äger en fastighet inom eller nära planområdet och anses vara en sakägare får du ett meddelande om samrådet skickat till dig. Samrådet annonseras även i de vanligaste ortstidningarna. Handlingar finns tillgängliga här på kommunens hemsida, på stadsbyggnadskontoret och på turistbyrån i centrumhuset i Sälen eller biblioteket i Malung beroende på var planområdet ligger. Ibland hålls också ett offentligt samrådsmöte en kväll.

Efter samrådet sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse och vid behov ändras planförslaget.

Dina synpunkter skickar du till: eller till e-post:
Stadsbyggnadskontoret stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se
Malung-Sälens kommun eller till ansvarig handläggare:
Box 14 förnamn.efternamn@malung-salen.se
782 21 Malung

Sidan uppdaterad 2013-10-30 av