Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Vägen framåt

Ett så stort projekt som Garveriet tar flera år att slutföra. Då det är flera olika medier (mark och vatten) som är förorenade behöver saneringen delas upp på olika delprojekt för att det ska bli överskådligt.

För varje delprojekt behöver pengar sökas från Naturvårdsverket, vilket görs vid vissa bestämda datum varje år. Innan kommunen kan starta ett delprojekt behöver Naturvårdsverket gå igenom ansökan och fatta beslut om att tilldela kommunen bidrag. I nuläget är kommunen i den så kallade ”saneringsförberedande fasen”. Det innebär att kommunen nu arbetar med att projektera själva saneringen och genomföra de sista undersökningar vilka behöver göras för att en sanering ska kunna påbörjas.

I januari 2019 ansökte kommunen om mer bidrag från Naturvårdsverket för att kunna påbörja detta. I mitten av våren beviljades kommunen bidrag och nu pågår förberedelserna för fullt inför årets arbete. Under 2019 kommer kommunen därför att utreda mer noggrant vilka delar av marken som behöver schaktas bort, hur muddringen av älven ska gå till samt söka de tillstånd som behövs för de olika delarna av saneringen.

Under tidig sommar påbörjas också arbetet med att omhänderta de högar med rivningsmassor som finns på området. Fortum Waste Solutions kommer köra förorenade massor till sin mottagningsanläggning för förorenad jord i Norrtorp, Kumla och icke förorenade massor körs till Malungs deponi för användning i sluttäckningen där. Arbetet påbörjas vecka 26 och beräknas vara klart till Dansbandsveckan.

En ny fördjupad undersökning av älvbotten genomfördes också under vårvintern för att lättare avgränsa den konstaterade föroreningen så att muddringen riktas in på rätt områden. Resultatet från denna undersökning beräknas komma i sommar.

Sidan uppdaterad 2019-06-24 av