Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Avgifter och regler

Här hittar ni gällande avgifter och regler för förskola och skolbarnomsorg.

Nya avgiftsnivåer

I Malung-Sälens kommun tillämpas "maxtaxa" för förskola och skolbarnomsorg. Avgiften beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst per månad. Skolverket har beslutat att inkomsttaket för maxtaxan höjs från 45 390 kr till 46 080 kr från och med 1 januari 2018. Vilket innebär att de nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa blir följande:

Förskola/pedagogisk omsorg 2018


Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3%

1 382 kr

Barn 2

2%

   922 kr

Barn 3

1%

   461 kr

 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 2018Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

   922 kr

Barn 2

1%

   461 kr

Barn 3

1%

   461 kr
 

Fr.o.m. 1 januari 2018 är inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) 46 080 kronor

Så beräknas maxtaxan

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnomsorgsplacerade barnet räknas som det första.
Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst. Om hushållets gemensamma inkomst är 46 080 kronor eller mer per månad kommer man upp i maximal månadsavgift. 

Sidan uppdaterad 2018-09-06 av