Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Förskolan Ekorren

Bild på skolan

Välkommen till förskolan Ekorren.
På Ekorren lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Det startar på Nyckelpigan och Humlan med nyfikenhet och lust att lära i trygg miljö.
På Kotten, Duvan och Violen möter barnen nya utmaningar.

Vår förskola
Vår förskola finns i centrala Malung. Bredvid förskolan Ekorren ligger Blomsterbäcksskolan
år F-5. Förskolan är indelad på 5 avdelningar, en lekhall och ett kök.
Avdelning Nyckelpigan och Humlan har upp till 15 barn i åldrarna 1 till 3 år med 3,5 pedagogisk personal.
Avdelningarna Violen, Duvan ock Kotten har upp till 21 barn i åldrarna 3 till 5 år med 3 pedagogisk personal.

En dag på förskolan
Vi arbetar med trygghet och lärande enligt förskolans läroplan, Lpfö 98/10.
För att skapa goda förutsättningar för lärande och skapande är det viktigt med dagsstruktur.
Förskolan öppnar 6.30 och stänger 18.30.
Frukost serveras kl. 8.00, lunchen kl. 11.30 och mellanmål kl. 14.30.

Inskolning
Under inskolningen får ditt barn bekanta sig med förskolan och dess verksamhet, vi anpassar längd och innehåll på inskolningen efter just ditt barn.
För att vara säkra på att ditt barn får den tid det behöver för att inskolas tryggt så bör du som förälder räkna med att finnas tillgänglig i ungefär 2 veckor.
Inskolningen är inte bara för ditt barn utan också för dig som förälder och det är viktigt att du känner dig trygg och delaktig i vad som sker kring ditt barn på förskolan.

Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

Anna Höglund

Förskolechef

0280-183 42

 

 

 

Avdelning Nyckelpigan

 

 

Matilda Forslars

Förskollärare

0280-183 64

Marie Wedin

Förskollärare

0280-183 64

Jennifer Räther

Förskollärare

0280-183 64

Sanna Johansson

Barnskötare

0280-183 64

 

 

 

Avdelning Humlan

 

 

Anna Sandström

Förskollärare

0280-183 40

Beatrice Olers

Barnskötare

0280-183 40

Kob Davidsson

Barnskötare

0280-183 40

Ann-Marie Magnusson

Barnskötare

0280-183 40

 

 

 

Avdelning Violen

 

 

Kristina Halvarsson

Förskollärare

0280-183 44

Camilla Vestmyr

Förskollärare

0280-183 44

Ulla-Britt Päbel

Barnskötare

0280-183 44

Evelina Sjögren


0280-183 44

 

 

 

Avdelning Kotten

 

 

Ann-Marie Noreliusson

Förskollärare

0280-183 45

Anna Lindstrand

Förskollärare

0280-183 45

Pia Jansson

Barnskötare

0280-183 45

Anna-Karin Korssell Ljung

Barnskötare

0280-183 45

 

 

 

Avdelning Duvan

 

 

Inga Marie Rönningen

Förskollärare

0280-183 46

Christina Rosén Tapper

Förskollärare

0280-183 46

Helena Sjögren

Barnskötare

0280-183 46


 • 2019-05-17
  Förskolans dag
  Torsdagen den 16/5-19 firade vi på Ekorrens Förskola, Förskolans dag med roliga upptåg!
  Läs mer
 • 2019-05-15
  Språk/kommunikation
  Läs mer
 • 2019-04-30
  Social kompetens
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära (Lpfö 18).
  Läs mer
 • 2019-02-27
  Naturvetenskap
  Med hjälp av materialet i NTA-lådan (Naturvetenskap och Teknik för Alla) så undersöker vi speglar.
  Läs mer
 • 2019-02-20
  Matematik
  Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar sin förståelse för rum, läge och riktining och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Lpfö 98/10)
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Matematik
  Det är roligt att färgsortera och räkna klossar.
  Läs mer
 • 2018-12-10
  Skapande
  Jag ritar av mitt husdjur, en kanin.
  Läs mer
 • 2018-11-07
  Språk/kommunikation
  Tillsammans med Beeboten utvecklar vi tillsammans ett nyanserat talspråk, ordförråd och ett intresse för programmering i förskolan.
  Läs mer
 • 2018-09-13
  Naturvetenskap
  Magnetism - ett fysikaliskt fenomen
  Läs mer
 • 2018-06-25
  Naturvetenskap
  Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • Utvecklar sin förståelse förnaturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10
  Läs mer
 • 2018-06-11
  Social kompetens
  Läs mer
 • 2018-05-07
  Skapande
  Vi utvecklar vår skapande förmåga när vi ritar av varandra.
  Läs mer
 • 2018-04-16
  Språk och kommunikation
  Läs mer
 • 2018-03-09
  Matematik i barnens vardag
  Förskolan ska sträva efter att varje barn
  Läs mer
 • 2018-02-05
  Skapande
  • ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (s, 10 Lpfö98/10)

  Läs mer
 • 2018-01-09
  Språk och kommunikation
  Tillsammans tittar vi i våra portfoliopärmar.
  Läs mer
 • 2017-11-28
  Matematik
  Genom lek med matematik utvecklar vi vår förståelse för bl.a. rum, former, läge och riktning.
  Läs mer
 • 2017-10-26
  Naturvetenskap
  Genom arbete med NTA-lådan (Natur och Teknik för Alla)får barnen experimentera/utforska och undersöka ljus och skuggor
  Läs mer
 • 2017-09-22
  Social kompetens
  Regn och vattenpölar kan skapa fantastiska samspelsstunder.
  Läs mer
 • 2016-10-20
  Tilltro till sig själv
  "Ska jag läsa bok för dig?"
  Texten blir inte samma som författaren skrivit men vad gör det? Vi läser.

  Läs mer
 • 2016-08-23
  Utvecklar kunskaper
  Hur ska jag göra för att komma upp?

  Jag måste tro på mig själv, veta hur min kropps motorik fungerar.
  Jag måste vara problemlösare, använda mitt matematiska tänkande  för att förstå hur och var jag ska sätta mina händer och fötter.

  Läs mer
 • 2016-03-30
  Mår bra
  Tillsammans mår vi bra, när vi bestiger kullen. Heja heja!
  Läs mer
 • 2016-02-02
  Social kompetens
  En finurlig kommentar av en tjej (5 år): -"Vet du vad det allra viktigaste är? Att leka, för annars vet man inte hur man ska behandla folk."-"Fröken, jag har hjälp min kompis med västen" säger pojken (5 år). Stolt och glad över att få hjälpa en kompis lägger en stabil grund för ett bra liv.
  Läs mer
 • 2015-12-16
  Framtidstro
  Framtidens rockstjärnorBarn är nyfikna, har fantasi, vill leka, har lusten att lära sig nya saker och har en positiv framtidstro!
  Läs mer
Sidan uppdaterad 2018-02-14 av