Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Skålmo

Bild på skolan

Förskolan Skålmo ligger 1 km norr om Ungärde skola i Lima. Här finns två avdelningar för barn 1-4 år Skogsstjärnan och Linnéan, samt avdelningen Smörblomman där 5-åringarna håller till. Blåklockan är en avdelning som håller till på gamla läkarmottagningen i Lima.

Planeringsdagar då förskolan är stängd 2018/2019.

Fredag 24 augusti 2018
Måndag 28 augusti 2018
Fredag 14 december 2018
Måndag 7 januari 2019
Måndag 27 maj 2019

Alla går till förskolan med glädje, känner sig välkomna och trygga. Barnens naturliga nyfikenhet, fantasi och kreaktivitet tas tillvara. De leker och lär i lustfyllt samspel med andra. Barnen utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar och behov, i samspel med andra barn och vuxna och i nära samarbete med hemmet. Barnen har gott självförtroende och tillit till sin omgivning. Alla visar respekt, omtanke och empati, och tar hänsyn till varandra.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag.
Vi arbetar efter en gemensam barnsyn och ett gemensamt förhållningssätt.

  • För att stimulera barns utveckling använder vi oss mycket av leken, en medveten lek där vuxna är närvarande.
  • Vi utnyttjar vår fina natur för att stimulera barns utveckling.
  • Vi arbetar med Grön Flagg och temat Livstil och hälsa
Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

 

Catharina Renheim

Förskolechef

0280-185 03

 

 

 

 

 

Avdelning Skogsstjärnan

 

 

 

Carina Thång

Förskollärare

0280-185 61

 

Angelica Karelius

Förskollärare

0280-185 61


Maria Larsson

Barnskötare

0280-185 61

 

 

 

 

 

Avdelning Linnéan

 

 

 

Anna Gillerås

Förskollärare

0280-185 61

 

Petra Vestling

Förskollärare

0280-185 61

 

Linn Karelius

Barnskötare

0280-185 61


 

 

 

 

Avdelning smörblomman

 

 

 

Madeleine Björk

Förskollärare

0280-185 62

 

Kristin Jonsson

Förskollärare

0280-185 62

 

 

 

 

 

Avdelning Blåklockan

 

 

 

Jennie Limberg

Förskollärare

0280-185 63

 

Anna-Karin Olsson

Förskollärare

0280-185 63


Sandra Östensson

Barnskötare

0280-185 63

 

Anneli Renheim

Barnskötare

0280-185 63Sidan uppdaterad 2019-04-08 av