Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Skogsgläntan

Bild på skolan

Förskolan Skogsgläntan ligger i Sälens by högt belägen på Elljusvägen med vacker utsikt över fjället, och nära till skogen och naturen.På förskolan finns en avdelning Hjortronet 5-årsavdelning.

Planeringsdagar då förskolan är stängd 2018/2019.

Fredag 24 augusti 2018
Måndag 28 augusti 2018
Fredag 14 december 2018
Måndag 7 januari 2019
Måndag 27 maj 2019

Vi som arbetar med barnen är förskollärare och barnskötare. Vi har en kokerska som lagar vår goda mat och en lokalvårdare som gör rent och fint.

Vårt arbete utgår från läroplanen, Lpfö98, och vi lägger stor vikt vid lärande genom lek.

Vi anser leken viktig eftersom leken stimulerar barnens förmåga till bland annat samarbete, fantasi, kommunikation och språkutveckling, problemlösning samt att barnens intressen synliggörs.

Andra viktiga bitar för oss är skapande och utevistelse, gärna i skogen som vi har inpå knutarna. Sånger rim och ramsor är dagligt förekommande i vår verksamhet.
Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon


Catharina Renheim

Förskolechef

0280-185 03


Avdelning Hjortronet
Anna Skotte

Förskollärare

0280-187 22


Maria Mattis

Barnskötare

0280-187 22


Helen Östensson

Barnskötare

0280-187 22
0280-187 22


Ann Johansson

Kokerska

0280-187 46Sidan uppdaterad 2019-04-12 av