Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Eldningsförbud råder

    Det råder nu eldningsförbud i Malung-Sälens kommun!
    Eldningsf...
    Läs mer

Tipsa

Kontakta oss

Det är oss du träffar på plats eller når på telefon när du har ärenden som gäller barnomsorg, skola och utbildning.

Skolkansliet

Förvaltningschef/Verksamhetschef
Torbjörn Martinsson
Tel. 0280-181 87
E-post: torbjorn.martinsson@malung-salen.se

För- och grundskolechef
Gunilla Kapla
Tel. 0280-181 84
E-post: gunilla.kapla@malung-salen.se

Nämndsekreterare
Anna Halvarsson
Tel. 0280-181 71
E-post: anna.halvarsson@malung-salen.se

Sekreterare i barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott, beredning av ärenden, utredningsarbete, kallelser med mer för nämndens sammanträden, utskrift av protokoll, registratorsuppgifter.

Handläggare
Sirpa Keskitalo
Tel. 0280-181 82
E-post: sirpa.keskitalo@malung-salen.se

Fakturahantering, skolskjutsar, handläggning av internfakturor och interkommunala ersättningar samt externa debiteringar och vissa reseräkningar, försäkringsfrågor för elever.

Skolassistent
Ulrika Lindholm
Tel. 0280-183 19
E-post: ulrika.lindholm@malung-salen.se

Systemadministratör för barn- och elevregistret Extens och internetlösningen Dexter, statistikuppgifter till SCB, debitering och övrig handläggning av barnomsorgsavgifter och viss ekonomihantering.

Sidan uppdaterad 2018-01-09 av