Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

               Blomsterbäcksskolan

Blomsterbäcksskolan är en F-5 skola med grundsärskola 1-5 samt inriktning träningsskola 1-9. På skolan finns två fritidshemsavdelningar.
Skolans motto är "Trygghet och trivsel för alla".

Skolan ligger i det natursköna Malung i västra Dalarna. En skola med
cirka 214 elever och integrerat fritidshem och förberedelseklass. Skolan är belägen i centrala Malung.

Aktuellt

"Trygghet och trivsel för alla" är skolans ledord.

Våra grundläggande principer som genomsyrar vårt arbete i skolan är:

 • förutsägbarhet
 • söka det positiva hos eleven
 • vara väl förberedd
 • förutse problemsituationer
 • möta eleven på den nivå hen befinner sig
 • ge uppgifter som eleven kan lyckas med
 • snabb, tät och tydlig feedback
 • repetera
 • struktur i vardagen ger eleven trygghet
 • sätta gränser
 • handling istället för tjat
 • anpassa miljön

Eleven ska alltid veta:

 • vad ska jag göra?
 • var ska jag vara?
 • med vem?
 • hur, på vilket sätt?
 • när ska jag göra det?
 • varför, vad går det ut på?
 • hur länge?
 • vad ska jag göra sedan?

Vår skola är en "Grön flagg" skola. Det innebär att vi jobbar med olika miljömål varje läsår. Vi jobbar mot en hållbar utveckling.Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

 

Kaan Abrahamsson

Rektor

0280-184 18

 

Monica Landström

Skolassistent

0280-184 23

 

Sjukanmälan elever

 

070-653 33 96

 

Elin Persson

Skolsköterska

0280-182 47

 

Kristina Klang

Specialpedagog

0280-187 54

 

Kristina Eriksson

Kurator

0280-181 92

 

Cahrina och Turid

Lokalvårdare

0280-184 36

 

Matsalen

 

0280-184 20

 

Therese Asklander

F-klass

0280-183 68

 

Gunna Öjes

F-klass

0280-183 68

 

Anna Skytt

År 1

0280-184 15

 

Inger Ax

År 1

0280-184 16

 

Sandra Edvinsson

År 2

0280-184 08

 

Barbro Thorsen

År 2

0280-184 04

 

Lena Eliasson

År 3 A

0280-184 08

 

Maria Eriksson

År 3 B

0280-184 09

 

Maria Bengtsson

År 4

0280-184 15

 

Anna Johansson

År 5 A

0280-184 17

 

Maria Gustafsson

År 5 B

0280-184 17

 

Lena Aune

Särskolan

0280-184 25

 

Gun-Britt Kindberg

Särskolan

0280-184 22

 

Johan Kindströmmer

Idrott

070-647 33 37

 

Ida Nilsson

Sva

0280-184 10

 

Förberedelseklassen

IOGT

070-296 28 30

 

Fritidshemmet Syrenen

 

0280-183 68

 

Fritidshemmet Nyponrosen

 

0280-184 05

 

Särskolefritids Solrosen

 

0280-184 22

 

Fritids mobil

 

070-653 33 96

 

Elisabeth Larsson

Resurs

0280-184 17

 

Eva Broberg Larsson

Pedagogisk assistent

0280-184 22

 

Vivianne Korssell

Fritidspedagog

0280-184 05

 

Camilla Klingstam

Fritidspedagog

0280-183 68

 

Birgitta Matsson

Fritidspedagog

0280-183 68

 

Helen Matsson

Fritidspedagog

0280-184 05

 

Ann-Christin Andersson

Fritidspedagog

0280-183 68

 

Lotta Laitinen

Fritidspedagog

0280-183 68

 

 

Sidan uppdaterad 2017-11-29 av