Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Socialnämnen 2019-02-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 11-19
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2019-02-07 §§ 11-19.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-30 §§ 1-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§1-20
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Nedladdningsbart protokollKFN 2019-01-30.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunfullmäktige 2019-02-18
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigTherese Eriksson
  DokumentKF 2019-02-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsen 2019-02-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§17-31
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKS 2019-02-05 §§ 17-31.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Barn- och utbildningsnämnden §§ 1-9, 2019-01-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer 1-9
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2018-01-22 §§1-9.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 1-29
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2019-01-29 §§ 1-29.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-01-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 1-6
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2019-01-29.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Valnämnden 2019-01-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§ 1-6
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollVN 2019-01-17 §§ 1-6.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-01-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 2-9
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSN 2019-01-17 §§ 2-9.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2017-12-11 av