Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Socialnämnden 2019-04-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 33-42
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2019-04-11 §§ 33-42.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunstyrelsen 2019-04-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 54-71
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKS 2019-04-15.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-04-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 15-22
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2019-04-09 §§ 15-22.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Socialnämndens arbetsutskott 2019-04-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 66-71
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2019-04-11 §§ 66-71.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 92-104
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2019-04-09 §§ 92-104.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Räddningsnämnden 2019-03-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 8-13
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollProtokoll RN 2019-03-25 §§ 8-13.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kungörelse om granskning - Bostäder inom del av västra Sälen  7:186 & 5:554 i Lindvallen.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentBostäder inom del av Västra Sälen 7:186 och 5:554 i Lindvallen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget i Lindvallen, norr om räddningsstationen och söder om Nya Fjällvägen.

  Syftet med planen är att möjliggöra för att lägenhetshus kan uppföras på fastigheten Västra Sälen 5:554 .Planförslaget medger mindre lägenheter på maximalt 55 m2 per lägenhet. Största tillåtna storlek per huvudbyggnad är 200 m2 byggnadsarea.

 8. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 13-14
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2019-03-26 §§ 13-14.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-27 §§ 21-34
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 21-34
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollKFN 2019-03-27.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 74-91
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2019-03-26 §§ 74-91.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Meddelande om antagande av Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentHögstrand 1:11 - 1:54
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2019-03-25 § 23 att anta            Detaljplan för Högstrand 1:11 - 1:54, i Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2019-04-03.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

  eller via e-post till: plan@malung-salen.se

 12. Kommunfullmäktige 2019-03-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 21-34
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKF 2019-03-25 §§21-34.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2017-12-11 av