Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Socialnämnden 2019-10-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 7§-79
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2019-10-10 §§ 71-79.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 161
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2019-10-14 § 161.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kungörelse Kommunfullmäktige 2019-10-21
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigKathrine Abrahamsen
  DokumentKF 2019-10-21.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-09-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 85-97
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSN 2019-09-26 §§ 85-97.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 64-71
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2019-09-25 §§ 64-71.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-09-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 42-50
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2019-09-17 §§ 42-50.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2019-05-10 av