Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Kommunstyrelsen 2019-12-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 152-186
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKathrine Abrahamsen/Titti Hedin Kick
  Nedladdningsbart protokollKS 2019-12-03 §§ 152-186.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Brödtext

 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 256-289
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKathrine Abrahamsson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2019-11-26 §§ 256-289.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Brödtext

 3. Kungörelse Kommunfullmäktige 2019-12-16 kl 18.30 Folketspark Orrskogen Malung
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  DokumentKF 2019-12-16.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-11-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 58-74
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2019-11-26 §§ 58-74.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Räddningsnämnden 2019-11-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 40-45
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollProtokoll RN 2019-11-25 §§ 40-45.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 206
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2019-11-27 § 206.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 194-205
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2019-11-20 §§ 194-205.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kungörelse om granskning-Detaljplan för Nissvägen, Östra Utsjö 39:7.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentNissvägen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget i Grimsmyrheden ca 1,5 km sydväst om centrala Malung.

  Planens syfte är att möjliggöra bostad- och småindustri på ett område som idag är planlagt som grönområde.

  Området är bebyggt med en förrådsbyggnad med tillfälligt bygglov.

 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 233-255
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKathrine Abrahamsen
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2019-11-12 §§ 233-255.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2019-05-10 av