Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-05 §§64-74 
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 64-74
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUNAU-2018-12-05 §§ 64-74.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Socialnämnden 2018-12-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 107-121
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2018-12-06 §§ 107-121.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunstyrelsen 2018-12-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 143-166
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKS 2018-12-04 §§ 143-166.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Finsam Västeredalarnas protokoll  2018-11-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFinsam
  Paragrafer§§ 1-11
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareMarit Klar
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Finsam VD 2018-11-22.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Brödtext

 5. Kungörelse av granskning - Detaljplan Fjällsåsgården & Wasagården
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentFjällsåsgården & Wasagården
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget norr om Fjällvägen vid infarten till Hundfjällets skidanläggning.

  Syftet med planen är att möjliggöra en komplettering med fler fritidslägenheter som
  ett komplement till den befintliga restaurangen. Planförslaget beräknas ge ett tillskott på ca 12 lägenheter med i genomsnitt 8 bäddar per lägenhet.

 6. Kommunfullmäktige 2018-12-17
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigTherese Eriksson
  DokumentKF 2018-12-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Socialnämndens arbetsutskott 2018-12-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 247-248
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2018-12-06 §§ 247-248.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Namnkommittén 2018-12-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 86-92
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSolveig Eriksson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 §§ 71-78
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 71-78
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2018-11-28 §§ 71-78.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Meddelande om antagande av Detaljplan för Rörbäcksnäs 40:50.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentAktivitetsområde Joänget - Rörbäcksnäs 40:50
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2018-11-26 §106 att anta Detaljplan för Rörbäcksnäs 40:50, i Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2018-12-04.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

  eller via e-post till: plan@malung-salen.se

 11. Kommunfullmäktige 2018-11-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 105-153
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKF 20018-11-26 §§ 105-153.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-21 §§ 58-69
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 58-69
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollKFN 2018-11-21 §§ 58-69.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Socialnämndens arbetsutskott 2018-11-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 244-246
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2018-11-30 §§ 244-246.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 208-226
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2018-11-27 §§ 208-226.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Socialnämndens arbetsutskott 2018-11-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 216-243
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2018-11-21 §§ 216-243.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-11-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 15-17
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollBNAU 2018-11-27 §§ 15-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 195-207
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2018-11-13 §§ 195-207.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Sidan uppdaterad 2017-12-11 av