Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Namnkommittén 2018-06-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 32-53
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämnden 2018-06-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 50a-62
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2018-06-13 §§ 50a-62.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Meddelande om antagande av detaljplaner.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentPågående planering
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2018-06-18:

  § 73, att anta Detaljplan för Martebäcken, Digernäs 5:1 och 5: 11.

  § 70, att anta Detaljplan för Fjällhemsvägen.

  § 71, att anta Detaljplan för Prinsgårdarna.

  § 68, att anta Detaljplan för Lägenheter inom Västra Sälen 12:3 m.fl i Lindvallen.

  § 67, att anta Detaljplan för bostäder vid Tomt – Eriks väg .

  § 69, att anta Detaljplan för Förtätning av Grandgårdarna, Västra Sälen 1:11.

  Tillkännagivande av besluten har satts upp på kommunens digital anslagstavla 2018-06-21.

  Besluten kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till
  den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från
  den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens
  anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

 4. Kommunfullmäktige 2018-06-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 61-84
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollKF 2018-06-18 §§ 61-84.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Räddningsnämnden 2018-06-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 18-24
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollRN 2018-06-19 §§ 18-24.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kungörelse av granskning - Ändring av del av detaljplan för Kullen & Backen - Transtrands Kronopark 1:427
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentKullen &Backen -Transtrands Kronopark 1:427
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kommunstyrelsen 2018-05-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 76-109
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollKS 2018-05-29 §§ 76-109.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-06-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 8
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollBNAU 2018-06-19 § 8.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (extra) 2018-06-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 41-43
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUNAU 2018-06-13 §§ 41-43.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Valnämnden 2018-06-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§ 22-28
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollVN 2018-06-07 §§ 22-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-06-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 33-40
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUNAU 2018-06-05 §§ 33-40.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Miljönämnden 2018-05-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 22-30
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMN 2018-05-30 §§ 22-30.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Meddelande om antagande gällande Ändring av detaljplan - Skidtorg Trollbäcken.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentÄndring Skidtorg Trollbäcken
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

   Byggnadsnämnd i Malung-Sälens kommun beslutade 2018-05-31, § 42, att anta

  Ändring av Detaljplan för Skidtorg Trollbäcken.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens anslagstavla 2018-06-11.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:


  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

 14. Meddelande om antagande gällande Ändring av del av Detaljplan - Stöten, Mitt i pisten.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentStöten - Mitt i pisten
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Byggnadsnämnd i Malung-Sälens kommun beslutade 2018-05-31, §43 att anta Ändring av del av Detaljplan för Stöten –Mitt i Pisten.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens anslagstavla 2018-06-11.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:


  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

 15. Byggnadsnämnden 2018-05-31
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 40-57
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollBN 2018-05-31 §§ 40-57.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Kommunfullmäktige 2018-06-18
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigErik Hansson
  DokumentKF 2018-06-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige sammanträder på Folkets Park Orrskogen måndagen den 18 juni, kl. 18:30.

 17. Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 30141
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollKFN 2018-05-28 §§ 30-41.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Namnkommittén 2018-05-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 19-31
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2017-12-11 av