Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt
 • Eldningsförbud råder

  Strict fire ban - Feuerverbot - Запрет на разведение костров... Läs mer

Tipsa

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Beslagtagande av fordon regnr: TGL216
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Vit skåpbil med reg.nr. TGL 216 lämnad på fastighet Västra Sälen 14:1
  Efter inkommen störningsanmälan har Miljönämnden påträffat ett lämnat fordon på fastigheten Västra Sälen 14:1. Miljökontoret inspekterade fordonet (se bild 1) den 29 november 2017. Fordonet har registreringsnummer TGL 216 och är av modellen VW Caddy Skåp 1,4. Fordonet är beläget i en slänt i slutet av Fräkenvägen i Lindvallen.

  Då bilen är hoptryckt samt att den har ståt placerad i samma slänt i flertalet månader anses den inte användas. Då den har en mycket riskabel placering, om ett läckage skulle ske, kommer Miljönämnden att flytta på fordonet snarast. Miljönämnden ger dock ägaren möjlighet via denna skrivelse att omhänderta sitt fordon. Kontakt måste då tas med miljökontoret för att veta ny placering.

  Fordonet kan hämtas fram till den 6 augusti 2018. Sedan kommer beslut om skrotning av fordonet att göras. Detta efter att enligt 6-7 §§ Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall tillfaller fordonsvrak kommunen eller staten.

  Laghänvisningar
  Enligt 2-3 §§ Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall kan en kommunal myndighet flytta fordon när det behövs för ordningen, säkerheten i trafiken, av naturvårdsskäl eller om det rör sig om ett fordonsvrak.

  För frågor, kontakta miljökontoret 0280-18390 eller miljokontoret@malung-salen.se
  För att se skrivelsen med bilder, klicka här.PDF

   

 2. Socialnämndens arbetsutskott 2018-07-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 142
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2018-07-12 § 142.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Meddelande om antagande av detaljplaner.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentPågående planering
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun beslutade 2018-06-28 :

  §60, att anta Detaljplan för Bügelhof vid Sälfjällstorget.

  §61, att anta Detaljplan för Mottagningsstation, Lima besparingsskog 1:11 & S:1.

  §62, att anta Detaljplan för Personalbyggnad del av Östra Sälen 8:12.

  §63, att anta Ändring av del av Detaljplan för Sälen, Område öster om länsväg 297.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2018-07-12

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till
  den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit irätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

 4. Byggnadsnämnden 2018-06-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 58-75
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareMona Enqvist
  Nedladdningsbart protokollBN 2018-06-28 §§ 58-75.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Brödtext

 5. Kungörelse Lämnat fordon på fastighet Västra Sälen 14:1
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigMadeléne Lundén
  DokumentLämnat fordon på fastighet Västra Sälen 14-1.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Sidan uppdaterad 2017-12-11 av