Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunfullmäktige 2018-02-19

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 19 februari, kl. 18.30, på Folkets Park Orrskogen i Malung.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop
 3. Val av justerare
 4. Återredovisningar av byggnadsnämnden, miljönämnden, socialnämnden samt Malung-Sälen Turism AB
 5. Bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB
 6. Nytt ägardirektiv för Malung-Sälens Turism AB
 7. Lokal handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism och social oro
 8. Motion angående demokratidagar på kommunens bibliotek
 9. Motion angående Dags att ta sex timmars arbetsdag på allvar
 10. Vatten- och avloppsplan
 11. Vatten- och avloppstaxa 2018
 12. Antal ledamöter i kommunfullmäktige
 13. Avsägelser och val
 14. Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Malungs Elverk AB
 15. Val av ersättare i styrelsen för Malungs Elverk AB
 16. Val av ersättare i kommunstyrelsen
 17. Val av ersättare i arvode -och organisationskommittén
 18. Val av ersättare i valberedningen
 19. Val av ersättare i styrelsen för Malung-Sälen Turism AB
 20. Val av ersättare i styrelsen för Malungshem AB
 21. Val av ersättare i socialnämnden
 22. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 23. Handlingar för kännedom
 1. Kommunfullmäktige 2018-02-19
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollKF 2018-02-19.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 19 februari, kl. 18.30, på Folkets Park Orrskogen i Malung.

  Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Upprop
  3. Val av justerare
  4. Återredovisningar av byggnadsnämnden, miljönämnden, socialnämnden samt Malung-Sälen Turism AB
  5. Bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB
  6. Nytt ägardirektiv för Malung-Sälens Turism AB
  7. Lokal handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism och social oro
  8. Motion angående demokratidagar på kommunens bibliotek
  9. Motion angående Dags att ta sex timmars arbetsdag på allvar
  10. Vatten- och avloppsplan
  11. Vatten- och avloppstaxa 2018
  12. Antal ledamöter i kommunfullmäktige
  13. Avsägelser och val
  14. Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Malungs Elverk AB
  15. Val av ersättare i styrelsen för Malungs Elverk AB
  16. Val av ersättare i kommunstyrelsen
  17. Val av ersättare i arvode -och organisationskommittén
  18. Val av ersättare i valberedningen
  19. Val av ersättare i styrelsen för Malung-Sälen Turism AB
  20. Val av ersättare i styrelsen för Malungshem AB
  21. Val av ersättare i socialnämnden
  22. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
  23. Handlingar för kännedom
Sidan uppdaterad 2018-02-09 av

Karta