Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Barn-och utbildningsnämnden

I barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde ingår förskola, grundskola, fritidshem, fritidsgård, kulturskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämnden har nio ledamöter för mandatperioden 2015-2018.

Sofia Söderström (S) ordförande
Tel. 0280-186 66
sofia.soderstrom@malung-salen.se

Kristina Bäckman (M) vice ordförande
Tel. 070-399 83 61
kristina.bäckman@malung-salen.se

Birgitta Örjas (S)

Maria Röjås (V)

Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Bengt Nilsson (S)

Lilian Olsson (S)

Ulla Matsson (L)

Erik Gustavsson (M)

Tord Bergqvist (C)

Ulf Andersson (M)

Rasmus Öhman (S)

Bo Olsson (S)

Jörgen Norén (S)

Gun Byttner (M)

Kristina Magnér (L)

Leixis Petersson (S)

Thomas Fehrm (V)

Sidan uppdaterad 2018-10-15 av