Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är en politisk facknämnd som ska verka för att en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö upprättas.

Nämnden ska även, utöver sin myndighetsutövning genom råd- och informationsverksamhet, verka för detta mål.

Byggnadsnämnden har ett lagreglerat ansvarsområde som regleras främst av Plan- och Bygglagen (PBL).

För mandatperioden 2015-2018 består byggnadsnämnden av nio ledamöter och ett arbetsutskott med tre ledamöter. Nämnden delegerar beslut i vissa ärenden av mindre principiell vikt till arbetsutskottet samt även till förvaltningens tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret.

Erik Andersson (C) ordförande
Mobil: 070-603 99 88
erik.andersson@malung-salen.se

Jörgen Lind (M) vice ordförande
Mobil: 070-714 90 50
jorgen.lind@malung-salen.se

Elin Sandgren (S)

Ronny Sandin (S)

Rolf Karlsson (S)

Per Sivertsen (S)

Sune Haltorp (V)

Lars Gudmundsson (M)

Sören Bjurström (M)

Anders Westerlund (C)

Carl-Johan Peterson (M)

Håkan Oskarsson (S)

Anna-Lena Jespersen (S)

Per Tros (S)

Jan Öhman (S)

Thomas Fehrm (V)

Ulf Andersson (M)

Henrik Johnsson (L)

Sidan uppdaterad 2019-03-11 av