Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden

För mandat perioden 2015-2018 består kultur- och fritidsnämnden av sju ledamöter, som sammanträder ungefär en gång i månaden.
I kultur- och fritidsnämndens uppdrag ingår att skapa förutsättningar för att  kommuninvånare ska ha tillgång till kulturella upplevelser av högsta kvalitet.

Kultur omfattar så mycket! Ett viktigt arbete är rätten till god biblioteksservice - det finns en filial i Sälen och flera utlåningsställen runt om i kommunen, boken kommer-service förser människor, som inte kan besöka biblioteket, med de böcker de önskar låna.
Det finns arbetsplatsbibliotek och böcker att låna i fjällkyrkorna.

Malung-Sälens kommun har ett lokalhistoriskt arkiv, där bygdens historia kan studeras. Men kultur är så mycket mer än böcker och arkivforskande. Det är sång, musik, dans, teater, konst mm. Det är museer och utställningar. Det är att uppleva med alla sinnen och att själv vara kreativ

Åsa Hedlöf (S) ordförande
Tel. 0280-181 91
asa.hedlof@malung-salen.se

Gun Byttner (M) vice ordförande
Tel. 0280-101 71
gun.byttner@malung-salen.se

Margareta Momqvist (S)

Elin Sandgren (S)

Mats-Olof Olsson (S)

Monica Landström (S)

Martina Elfström (L)

Ellinor Svensk (M)

Anders Rosén (SD)

Artem Adylev (S)

Ronny Larsson (S)

Lilian Olsson (S)

Karl Holland (S)

Torbjörn Korssell (S)

Margareta Steen (C)

Erik Gustafsson (M)

Ås Per Levin (M)

Andreas Möllenberg (SD)

Sidan uppdaterad 2019-03-11 av