Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Miljönämnden

Miljönämnden svarar för miljö- och hälsoskyddet inom Malung-Sälens kommun.

Miljönämnden består av sju ledamöter, samt ersättare, som har valts för mandatperioden 2015-2018. Nämnden sammanträder en gång i månaden.

Miljönämnden ska verka för att miljö- och hälsoskyddet samt livsmedelssäkerheten tillgodoses i kommunen.

Lars-Göran Gustavsson (S) ordförande
Tel. 070-319 80 68
E-post: lars-goran.gustafsson@malung-salen.se

Mikael Östling (M) vice ordförande
Tel. 073-610 99 09
E-post: mikael.ostling@malung-salen.se

Jörgen Eriksson (S)

Anton Öhman (S)

Bertil Helmersson (V)

Hans Lind (M)

Bo Lindqvist (MSP)

Birgitta Örjas (S)

Joakim Limberg (M)

Astor Eriksson (S)

Conny Sivertsen (C)

Anders Westerlund (C)

Mattias Johansson (M)

Per-Ola Sjödén (MSP)

Sidan uppdaterad 2018-10-15 av