Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Socialnämnden

Socialnämnden har nio ledamöter. Nämnden är politiskt vald med en majoritet av (S), (V) och (C). Denna mandatperiod omfattar åren 2015-2018.

Socialnämndens ansvarsområde omfattar bl.a. insatser för äldre och för människor med olika slags funktionshinder. Ansvaret omfattar bl a stöd i eget boende, särskilda boendeformer, hemtjänst, ledsagarservice, dagverksamhet i olika former. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringsansvar.

Socialt riktade insatser ingår också i socialnämndens ansvarsområde. Den omfattar enskilda personer, barn och familjer, ekonomiskt bistånd, vård- och behandling för olika typer av missbruk, familjerätt, familjerådgivning, vårdnadsutredningar etc.

Carina Albertsson (S), ordförande
Tel. 0280-186 69
carina.albertsson@malung-salen.se

Brita Sohlin (M), vice ordförande
Tel. 0280-719 23
brita.sohlin@malung-salen.se

Birgitta Örjas (S)

Jörgen Norén (S)

Britt-Marie Strömbäck (V)

Angelica Arthur (V)

Birgit Gotthardsdotter Wikström (C)

Sören Bjurström (M)

Thomas Ericsson (L)Maria Olsson (S)

Lilian Olsson (S)

Ann-Marie Pettersson (S)

Britta Sethsson (S)

Ann Cathrine Fernå (V)

Jonas Jonsson (C)

Carl-Johan Petersson (M)

Ulf Andersson (M)

Per-Ola Sjödén (MSP)

 

Sidan uppdaterad 2018-10-15 av