Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Rådgivande organ

Utöver kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har kommunfullmäktige tillsatt vissa rådgivande organ, som är specialiserade på vissa specifika frågor och områden.

De rådgivande organen kan bland annat få till uppgift att uttala sig i en viss fråga eller inom ett visst område, där politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna behöver vägledning inför beslut.

De rådgivande organen ska också fungera som en kommunikationskanal mellan kommunens företrädare och företrädare för de intresseorganisationer som finns representerade i de olika råden.

Sidan uppdaterad 2018-03-16 av