Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Vattenläcka i Malung lokaliserad

    Uppdatering om vattenläckan i Malung. Läs mer

Tipsa

Revisorer

Utöver den uppföljning och kontroll av verksamheten som kommunstyrelsen
bedriver för att se till att besluten följs och målsättningar uppnås,
har kommunfullmäktige egna revisorer.

Revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna, om denna bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De ska även pröva om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse där de sammanfattar det gångna årets granskningar och utifrån denna beslutar sedan kommunfullmäktige om nämnderna kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Revisorerna gör även särskilda granskningar, och avger rapporter om dessa.

Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer för mandatperioden 2015-2018.

De förtroendevalda revisorerna anlitar professionella revisorer till sin hjälp, från KPMG.

Revisorer
Kristoffer Widing (ober) ordförande
Mobil: 070- 5603220
E-post: revisionen@malung-salen.se
Vakant vice ordförande
Peter Dismats (ober)
Skol Birgitta Olsson (S)
Skol Magnus Larsson (M)

Revisionsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Granskningsrapport av internprissättning 2017-12-22.pdf 99 kB 2018-02-22 13.04
Mest sjuka äldre - samgranskning Dalarna.pdf 192.2 kB 2018-02-22 13.04
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-07-31.pdf 289.1 kB 2018-02-22 13.04
Kommunrevisorernas missiv delårsbokslut 2017.pdf 318.5 kB 2018-02-23 11.49
Kommunrevisorernas missiv internprissättning.pdf 563 kB 2018-02-23 11.49
Kommunrevisorernas missiv mest sjuka äldre.pdf 559.4 kB 2018-02-23 11.49
Sidan uppdaterad 2018-03-23 av