Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Faktura, betala och skicka in

Malung-Sälens kommun har infört elektronisk handel, vilket innebär elektroniska beställningar hos avtalde leverantörer samt möjlighet att skicka elektroniska fakturor.

Den 1 april 2019 träder den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling ikraft.

Enligt denna lag ska alla leverantörer till kommuner, landsting, regioner, kommunala och statliga bolag samt statliga myndigheter skicka e-fakturor. Lagkravet gäller alla inköp som utförs av offentlig sektor efter den 1 april 2019, oavsett belopp. Avtal om inköp som slutits innan den 1 april omfattas inte.

Vad gäller efter 1 april 2019?

  • PDF-fakturor är inte godkända som e-fakturor.
  • Fakturorna ska skickas enligt en ny elektronisk standard, om inte annan standard överenskommits.
  • Den nya europeiska standarden som ska användas i Sverige är den så kallade PEPPOL BIS fakturan.
  • Det finns möjlighet att använda PEPPOL:s nätverk för kommunikation, det förenklar för både leverantörer och köpare.

Läs vidare under respektive rubrik vad som gäller för fakturor till och från Malung-Sälens kommun.Sidan uppdaterad 2019-01-11 av