Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Besparingsprogram mot kostnadsökningar

2015-05-04

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste möte beslutades det enhälligt om ett första besparingsprogram som på sikt ska minska de sammanlagda kostnaderna för kommunen med minst 16,5 miljoner kronor per år.

Malung-Sälens kommunledning vill säkra framtida resurser till välfärden. För att lyckas med detta måste det till en generell återhållsamhet vad gäller utgiftsökningar och en effektiv kommunal verksamhetsförvaltning.

PressreleasePDF

Sidan uppdaterad 2015-05-04 av