Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Företagarna allt nöjdare med kommunens service

2015-09-07

Företagarna i Malung-Sälens kommun blir allt nöjdare med den service som kommunen ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i dag.

- En av förklaringarna till vårt goda resultat är troligtvis att vi som en mindre kommun har få handläggare och företagarna vet ofta vilka de är. Det är också lätt att komma i kontakt med rätt person. En annan förklaring är troligtvis den så kallade Lots-gruppen som kommunen inrättat där handläggare för olika myndighetsområden regelbundet träffas för att samarbeta kring mer omfattande och komplicerade ärenden, säger Kerstin Söderlund, planeringschef i Malung-Sälens kommun.

PressreleasePDF

Sidan uppdaterad 2015-09-07 av