Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Snabb Slant

Genom Snabb Slant har du som är mellan 15 och 25 år och bor i Malung-Sälens kommun möjlighet att förverkliga en idé eller ett projekt som du och dina vänner har gått och funderat på.

Idén kan i princip vara vad som helst, som är förenligt med de grundläggande demokratiska principerna om människors lika värde, om insatser mot våld och trakasserier och om främjande av öppenhet och delaktighet.

Därför finns Snabb Slant

I kommunens verksamhetsplan står det att ungas engagemang, entreprenörskap och delaktighet är viktigt för kommunens utveckling.

Ungdomars förankring och glädje i lokalsamhälle är en del av de livserfarenheter som kommer att påverka deras val av framtid.

Snabb Slant ska:

 • fylla Malung-Sälens kommun med ung skaparvilja och lustfyllt engagemang.
 • stimulera och stödja ungas egna initiativ och ungt entreprenörskap.
 • underlätta genom kort handläggning.
 • genom coacher ge stöd till projektsökande att utveckla sin idé.

Detta gäller för att få ditt projekt beviljat!

 • Ni (minst två) är mellan 15 och 25 år och bor (är folkbokförda) i Malung-Sälens kommun.
 • Projektidén ska komma från de som söker bidraget.
 • Ansökan ska innehålla namn på projektledare (kontaktperson för projektet). Ibland kan det krävas att det finns någon person över 18 år, som är ansvarig för projektet tillsammans med de unga idégivarna.
 • Ansökan ska innehålla en kort presentation av projektet, vilka insatser/åtgärder som ska genomföras, målgrupp och hur projektet ska redovisas.
 • Projektet ska handla om aktiviteter som främjar skapande och som är föreenliga med grundläggande demokratiska principer samt med främjande av ungas delaktighet.
 • Projektet ska vara drogfritt och får inte innehålla religiösa eller partipolitisk propaganda.
 • Snabb Slant stödjer projekt som inte är knutet till en förening/organisation.
 • Snabb Slant är till för projekt som drivs på din fria tid, inte till projekt som planeras/utvärderas på skoltid.
 • Projekten får inte drivas i vinstsyfte och ska drivas av icke-professionella utövare.
 • Projektet ska lämna in en redovisning – efter att projektet är genomfört. Av redovisningen ska det framgå vad som blivit gjort, hur mycket det har kostat och vilka resultat/effekter som man har uppnått

Max 5 000 kronor beviljas per ansökan. När ni har skickat in er ansökning ska ni som längst behöva vänta i en månad på att få besked.

Ansökan skickas till:

Malung-Sälens kommun
Kommunsekreteraren
Box 14
782 21 Malung

Eller via e-post till erik.t.hansson@malung-salen.se

Vad händer med ansökan när den är inskickad?

Ansökan kontrolleras

När ansökan inkommer till kommunkansliet vid Malung-Sälens kommun kontrolleras den först av kommunsekreteraren.

Beslut tas

Kommunstyrelsens ordförande fattar sedan beslut om bidraget och skriver en motivering till beslutet. Beslutet skickas hem till de som har sökt bidraget.

Om ansökan blir beviljad, kommer Malung-Sälens kommun att skicka ett brev till den som är utsedd att vara projektansvarig. Brevet ska skrivas under och skickas tillbaka till kommunen. Ibland (beroende på projektets idé), så kan det behövas att brevet skrivs under av en person som är över 18 år, och som är beredd att vara ansvarig för projektet.

Bidraget betalas ut

Bidraget betalas ut när det påskrivna brevet har kommit tillbaka Malung-Sälens kommun.

Projektet genomförs

När bidraget betalats ut kan projektet genomföras.

Projektet redovisas

När projektet är genomfört har den projektansvarige en månad på sig att redovisa hur det gick.

När projektet är genomfört ska det redovisas. Redovisningen ska ge en bild av vad som gjordes för bidraget och vilket resultatet blev.

Redovisning sker i löpande text och bör omfatta 1-2 A4-sidor.

Redovisningen bör innehålla följande saker:

 • En sammanfattning av aktiviteten som genomfördes. Berätta lite om vad ni gjorde för bidraget!
 • Vad kostade projektet? Hur höll den budget ni gjorde på förhand?
 • Vilket resultat uppnådde ni? Vad har ni lärt er? Gick projektet enligt planerna? Varför/varför inte?
Sidan uppdaterad 2014-04-15 av