Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Stipendier

Elever från Malung-Sälens kommun, omfattande förra socknarna Malung, Lima och Transtrand har i vissa fall möjlighet att ifrågakomma för medel från olika stipendiefonder. För samtliga fonder gäller, att varierande och utförliga föreskrifter finns från donatorerna.

Stipendiefonder

Mill Märtas Minne & Sara Hanssons Fond

Kan sökas av studerande ungdom efter grundskolan skrivna i Lima.

Ansökan ska lämnas in senast den 30 november till: Skolkansliet, Box 14, 782 21 Malung.
Skolkansliet vidarebefordrar ansökan till respektive ansvarig nämnd/styrelse.

Utdelning sker i början av varje vårtermin.

Sidan uppdaterad 2014-01-23 av