Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Eldningsförbud råder

    Det råder nu eldningsförbud i Malung-Sälens kommun!
    Eldningsf...
    Läs mer

Tipsa

Bemanningsenheten

Vi söker kontinuerligt vikarier inom vård och omsorg, LSS, äldreomsorgen och socialprykatrin.

Arbeta som vikarie

Bemanningsenheten startades våren 2012 och är ett stöd i vikarie anskaffningen till korttidsvakanser och kortare vikariat inom socialförvaltningen i Malung-Sälens kommun. Bemanningsenheten tillsätter vikarier till arbetsplatser inom vård och omsorg, LSS, äldreomsorgen och socialpsykiatrin

Som vikarie lägger du tillgängligtid i Time-Pool och blir bokad på arbetspass som passar in på din tillgängliga tid. Via sms skickas förfrågningar och bokningar, till din mobiltelefon. Du loggar enkelt in dig via kommunens hemsida till ”din sida”, eller via en app i din mobil där du kan lägga dig tillgänglig, se bokningar med mera. När du ligger tillgänglig kan du också bli direktbokad på pass. Vilket innebär att du måste ansvara för att vara tillgänglig när du endast kan arbeta.

Under 2017 kommer ett projektarbete att startas där målet är att bemanningsenheten ska tillsätta korttidsvikariat även till kostenheten, lokalvård och barnomsorg inom Malung-Sälens kommun.  

Är du intresserad att arbeta som vikarie hos oss, kan du göra en ansökan via blankettenWord och skicka den till oss:

E-post: bemanningsenheten@malung-salen.se

Bemanningsenheten, Malung-Sälens kommun, Box 14, 782 21 Malung

Sidan uppdaterad 2017-01-31 av