Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

september 2016


inflyttning

Har du flyttat till Malung-Sälens kommun de senaste tre åren?

Vi skulle gärna vilja veta varför du har valt att flytta till vår kommun, och vad det är som du tycker är speciellt och unikt med att bo här.
Vi blir glada om vi får några minuter av din tid, det skulle vara till stor hjälp i vårt arbete med inflyttning och etablering.

Besvara vår undersökning via länken.
Det tar bara några minuter och du får vara anonym.

Malung-Sälens kommuns inflyttarundersökninglänk till annan webbplats

Bill Taylor

Inspirationsföreläsning inom hållbar destinationsutveckling och naturbaserad besöksnäring

Till kvällens program, enligt bilden ovan, har det tillkommit en viktig programpunkt:

I vårt arbete mot en certifierad hållbar destination, ser både Region Dalarna och Länsstyrelsen goda samverkansmöjligheter. Anna Lindström från Region Dalarna och Maria Saxe från Länsstyrelsen kommer för att kort berätta om vilka möjligheter som finns för finansiering och hjälp, för både små och stora utvecklingsprojekt som bidrar till minskad energiförbrukning och en långsiktigt hållbar destination.

Välkommen att anmäla dig!
Senast 2016-10-10
Anmälan inspirationskväll i Sälenlänk till annan webbplats

Information om framtida ägarskiften

Ägarskiften
starta eget

Starta eget bidrag tillbaka

Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar eget företag. Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten.

Stöd till start av näringsverksamhetPDF

Företag

Kurs i HACCP

Lärcentrum i Vansbro anordnar en heldagsutbildning i HACCP (Hazard analysis and critical control points/faroanalys och kristiska styrpunkter) den 26 oktober mellan kl 8-16.

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten.
För att livsmedelshanterande verksamheter ska kunna följa HACCP-principerna krävs att medarbetarna är väl medvetna om vad de innebär.
Målgruppen är anställda inom livsmedelshanterade verksamheter som exempelvis restauranger, livsmedelsbutiker, storhushåll, bagerier och livsmedelsindustrier.

Kursinbjudan HACCPPDF

 

Ranking

Svenskt näringslivs ranking

Den 22 september fick vi det exakta resultatet av årets ranking av kommunernas näringslivsklimat.
Efter 3 år av positiv utveckling har vi tyvärr en liten minskning i årets resultat.
Rankingen får stor publicitet i media. Det är alltid bra att kunna jämföra sig med andra och sträva mot högre mål i vårt arbete och i vår samverkan mellan kommun och näringsliv.
Det man dock sällan belyser är att vissa områden som mäts inte är relevanta att jämföra kommuner emellan.
Vägnät, tåg och kommunikationer är exempel där vi omöjligt kan mäta oss med kommuner som har en väl uppbyggd infrastruktur och kortare geografiska avstånd.

De delar som är intressanta och där kommunen kan göra skillnad handlar om bemötande och service till företagen. Ni företagare vill kunna utveckla era bolag effektivt och ni bidrar till vår samhällsutveckling, det ska vi inom offentlig sektor stödja och skapa förutsättningar för. Vi måste också samverka för att konkurrera med andra kommuner och attrahera fler att vilja flytta hit.

Vi prioriterar just nu:
Lotsteamets processinriktade arbete. Vi har ett team sammansatt från olika förvaltningar och bolag som arbetar med frågor som är kopplade till företagsutveckling och etablering, så att vi kan erbjuda effektiv handläggning och kontinuerlig återkoppling till företagen under hela processen.
Vi har stärkt upp Utveckling & Servicekontoret i Sälen så att det finns " En dörr in" till kommunens tjänstemän och myndigheter. Besök oss gärna på Skolvägen 4.
När det gäller inflyttning så har vi förstärkt vår Inflyttarservice så att vi kan erbjuda personlig kontakt under hela flyttprocessen.
Vi erbjuder utbildningar och stöd kopplat till LOU, lagen om offentlig upphandling.

Jag håller inte med Svenskt näringsliv när man kommunicerar " Där företag trivs, där är det tillväxt. Meningen i sig är ju förhoppningsvis sann, men om vi ska titta på vår etableringstakt i jämförelse med andra kommuner så är vi helt unika.
Ni bygger och utvecklar för flera miljarder och investeringsviljan är just nu större än på flera år.
Vi har lika många byggplaner som en större stad, vi har flest alkoholtillstånd i Sverige/capita.
Vi är fortfarande länets mest företagsamma kommun och vi har en spikrak kurva uppåt när det gäller lönsamhet i företagen. Malung - Sälens kommun leverarar och attraherar tack vare era starka varumärken och vår härliga miljö. Det bor en sann entreprenör i drygt 16 % av vår befolkning.

Vi på Näringslivsenheten ser fram emot fortsatt gott samarbete och våra dörrar, vår mail och våra telefoner är öppna för såväl idéer som konstruktiv kritik.
Tillsammans ska vi väl lära av varandra och utvecklas positivt.

Efter en underbar sensommar ser jag nu att vi har gott om rönnbär och då hoppas jag på en kall och snörik vinter.

Önskar er alla en fortsatt fin höst!
Med vänlig hälsning
Maggie Grundén
Näringslivschef

 

Här kan du se hur Malung-Sälen har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.länk till annan webbplats


Sidan uppdaterad 2016-10-03 av