Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Eldningsförbud råder

    Det råder nu eldningsförbud i Malung-Sälens kommun!
    Eldningsf...
    Läs mer

Tipsa

Alkohol

Kommunens alkoholhandläggare administrerar samtliga tillstånd vad avser servering av starköl, vin och spritdrycker samt folköl och tobak.

Kommunen är tillsynsmyndighet

Kommunen är enligt alkohollagen tillsynsmyndighet för alkoholtillstånd. Detta innebär att en årlig tillsyn sker av de serveringsställen som finns i kommunen. Alkoholenheten, som ligger inom socialförvaltningens stabsfunktion, ansvarar för samtliga tillståndsgivningar, tillsynsverksamhet, sanktioner och liknande. Handläggningstiden uppgår, enligt ett beslut i kommunfullmäktige, till tre månader i samband med ett nytt tillstånd.

Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel

Alkoholenheten ansvarar för tillsyn av folköl och tobaksförsäljning. Vid försäljning av dessa varor gäller anmälningsplikt till kommunen. Den som vill sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln ska göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Sidan uppdaterad 2018-02-12 av