Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Köldmedier

De köldmedier som finns i till exempel kylar och frysar kan innehålla
ämnen som skadar ozonskiktet. Därför är det krav på att återkommande
kontrollera anläggningar som innehåller köldmedia över en viss mängd.

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditionerings-anläggningar. Det finns flera olika typer av köldmedier. HCFC och HFC-köldmedier bidrar till växthuseffekten. HCFC-föreningar bryter även ned ozonskiktet.

Regelbunden kontroll viktig

För att undvika läckage så är du som äger utrustning som innehåller dessa ämnen skyldig att regelbundet kontrollera din utrustning och årligen rapportera till Miljönämnden.

Alla anläggningar som innehåller mer än 3 kg köldmedia ska kontrolleras regelbundet, och minst en gång per år. Mer information om kontroll av köldmedieanläggningar finns i informationsbroschyren längst ner på sidan.

Kontrollrapporten skickas till kommunens Miljökontor senast den 31 mars efterföljande år. Miljösanktionsavgift kan utdömas om rapporten inte skickas in i tid.

Sidan uppdaterad 2016-11-21 av