Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare i kommunen finns flera myndigheter inom kommunen där du kan behöva söka olika tillstånd. Kommunen har också tillsyn över flera områden där du som företagare kan bli påverkad.

Detta kan du läsa mer om på dessa sidor.

Länkar till mer information

Nederst på denna sida finns en länk till sidan där du kan finna blanketter för olika typer av ansökningar inom miljö-, alkohol- och byggområdet. Nya taxor har fastställts för Miljönämndens och Byggnadsnämndens tillsyn och handläggning, som började att gälla från och med 2014-01-01. (Miljönämndens taxa finns i länk nederst på sidan). Kontakta respektive förvaltning om det finns frågor angående taxorna.

Sidan uppdaterad 2019-08-02 av