Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Asylboende beräknas komma den 20 december

Migrationsverket har skrivit avtal med ägarna till Hotell Skinnargården. De första asylboende beräknas komma till Malung runt den 20 december.

Migrationsverket har nu skrivit avtal med ägarna till Hotell Skinnargården. Det innebär, eftersom hotellet fick godkänt vid den senaste besiktningen, att de första asylboende kan komma till Malung. Enligt Migrationsverket beräknas de första anlända runt den 20 december.  

Antalet godkända platser på hotellet för asylboende uppgår till 140 personer. Uppskattningsvis 25 procent av de asylsökande är barn och ungdomar upp till 18 år.

Kommunen har sedan planerna på ett asylboende blivit känt förberett sig på att ta emot nya elever i skolan. Kostnaden för detta kommer kommunen sedan att kunna söka statlig ersättning för.

Kommunen kommer från och med våren 2015 att inrätta en mottagningsenhet för nyanlända elever. Mottagningsenheten kommer att vara belägen i centrala Malung och ta emot elever från förskoleklass till 16 år. Vid enheten kommer två lärare samt två resurspedagoger vara anställda för att bedriva undervisning och kartläggning av eleverna vid enheten. En del av arbetet är att verka för integration i ordinarie klass vid grundskolan.

Antalet människor som är på flykt i världen har inte varit så högt sedan andra världskriget. Den främsta orsaken är konflikter, bland annat kriget i Syrien. I dagsläget finns det inget som talar för att drivkrafterna att lämna konfliktområdena skulle minska inom överskådlig tid. Antalet som söker sig till Europa och därmed till Sverige fortsätter sannolikt att vara stort under flera år framöver.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos beräknas antalet asylsökande i Sverige bli mellan 81 000 och 84 000 i år. Inför nästa år är osäkerheten större och därför anges ett brett prognosintervall. Samhället behöver enligt Migrationsverkets bedömning ha beredskap att ta emot mellan 80 000 och 105 000 asylsökande. En av de största utmaningarna rör boendet för asylsökande.

För att hantera det akuta behovet av boende direktupphandlar Migrationsverket tillfälliga boenden runt om i landet.

Läs mer om asylsökande och Migrationsverket härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2015-11-25 av