Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Vattenläcka i Malung lokaliserad

    Uppdatering om vattenläckan i Malung. Läs mer

Tipsa

Begränsade öppettider inom individ- och familjeomsorgen

Fredagen den 4 december stänger individ- och familjeomsorgen klockan 11.00

Akutfall

Vid anmälningar om barn som far eller riskerar att fara illa samt akut oro om pågående missbruk eller i andra akuta/brådskande ärenden, under kontorstid ring kommunens växel 0280 - 181 00 och meddela att det gäller en anmälan.

Utanför kontorstid kan ni nå den länsgemensamma socialjouren via 112.

Sidan uppdaterad 2015-12-02 av