Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Boende för 200 asylsökande öppnar i Malung

Under onsdagen tog Migrationsverket beslut om att anta ett anbud från ägaren av hotellet Skinnargården i centrala Malung som boende för 200 asylsökande. Inflyttningen kan komma att ske redan i månadsskiftet oktober/november.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos väntas cirka 80 000 asylsökande komma till Sverige i år och behovet av boende är därför mycket stort. För att hantera det akuta behovet av boende direktupphandlar Migrationsverket tillfälliga boenden runt om i landet.

I veckan avslutades den femte direktupphandlingen i år, en upphandling som beräknas ge tillgång till nya boendeplatser för asylsökande. Men innan avtal med leverantören kan skrivas på måste boendet besiktigas. Först därefter kan asylsökande flytta in.

När Migrationsverket öppnar tillfälliga boenden styr lagen om offentlig upphandling (LOU). Migrationsverket får därför inte ta kontakt med kommunen innan underrättelse om beslut är offentlig på grund av sekretessbestämmelser.

Under onsdagen tilldelades ägaren av hotellet Skinnargården i centrala Malung beslut om att upplåta hotellet som boende för 200 asylsökande. Hotellet består av sammanlagt 48 rum.

- Kommunen informerades om detta först i torsdags, och det kan man naturligtvis ha synpunkter på. Det hade varit bättre ifall kommunen hade fått information i god tid innan för att vi kunnat förbereda oss bättre, säger Kurt Podgorski, kommunalråd i Malung-Sälens kommun.

Avtalet är alltså mellan Migrationsverket och hotellets ägare, där Migrationsverket står för ersättningen för kost och logi. Uppskattningsvis 25 procent av de asylsökande är barn och ungdomar upp till 18 år.

- Kommunen undersöker nu möjligheten att kunna erbjuda plats för nya elever i skolan. Kostnaden för detta kommer vi sedan att kunna söka statlig ersättning för, säger Kurt Podgorski.

Kommunen kommer att anordna ett öppet möte för allmänheten. Till mötet inbjuds även Migrationsverket och ägaren av Skinnargården för att kunna svara på de frågor som kan finnas.

Läs mer om asylsökande och Migrationsverket härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2014-10-10 av